top of page
ברוכה הבאה לאמבריו
 המכללה למיילדות עכשווית.
לפרטים נוספים והרשמה 
באיזה הכשרה אתם מעוניינות

תודה שיצרתם קשר איתנו!

התמחות בשיטת אמבריו בלאנס

התמחות בשיטת אמבריו בלאנס.
לנשות מקצוע בתחום

מיילדות ודולות.

התמחות בשיטת אמבריו בלאנס היחידה מסוגה בעולם!
פורצת הדרך והחדשנית לעולם ההריון והלידה.

קורס לנשות מקצוע מיילדות ודולות

bottom of page