top of page

סרטונים

סרטונים
וובינר הביומכניקה של הלידה

וובינר הביומכניקה של הלידה

01:08:27
צפייה בסרטון
לקראת מחזור 4.24 יום פתוח-התמחות מלאה אמבריו בלאנס

לקראת מחזור 4.24 יום פתוח-התמחות מלאה אמבריו בלאנס

01:07:40
צפייה בסרטון
קרוסלה תודות בוגרות אמבריו

קרוסלה תודות בוגרות אמבריו

01:25
צפייה בסרטון
אמבריו בלאנס- מה הבוגרות מספרות שלב א' שיטת אמבריו בלאנס.

אמבריו בלאנס- מה הבוגרות מספרות שלב א' שיטת אמבריו בלאנס.

03:20
צפייה בסרטון
שיטת בלאנס אמבריו מאת רות פדידה

שיטת בלאנס אמבריו מאת רות פדידה

15:00
צפייה בסרטון
וויבנר אמבריו בלאנס 2018

וויבנר אמבריו בלאנס 2018

01:26:50
צפייה בסרטון
bottom of page