top of page
jong-marshes-79mNMAvSORg-unsplash-compressor.jpg
Hand on Bump

®שיטת אמבריו בלאנס
Embryo Balance method​ 

שיטה המבוססת על שלושה כוחות מרכזיים הפועלים

בהריון ,על העובר ובלידה

:והם 

הביו- מכניקה, דינמיקה  וכימיה

הבנת הכוחות הללו 

  ויצירת תנאים לשיתוף פעולה בניהם תאפשר לידה פזיולוגית

מהירה ורכה יותר לאם ולתינוק