top of page

".אבל אני בטוחה שאני מרגישה את השיהוקים של העובר למטה"
אולי גם את אמרת את זה לא פעם כששאלו אותך אם את יודעת מה המצג של העובר שלך.
סבירות גבוהה שבשבוע 32 הרופא יזמין אותך למעקב ואולטרסאונד להערכת משקל העובר ויאמר לך גם מה המצג של העובר.
ואם העובר במצג עכוז או רוחבי סביר להניח שהרופא יאמר לך "יש לך זמן, תגיעי לבדיקה חוזרת בשבוע 36 ונחליט מה לעשות.
לרופא יש שתי אפשרויות להציע לך  האפשרות האחת היא היפוך חיצוני, זהו הליך רפואי המתקיים בבית חולים בו הרופא מבצע פעולת היפוך ידני דרך דופן הבטן שלך.
האפשרות השנייה היא לקבוע ניתוח קיסרי.
הבעיה היא שהזמן הזה בין השבועות הללו בין 32-36 הנו קריטי. בהם  לעובר יש אפשרויות רבות יותר להתהפך ולך יש אפשרויות רבות יותר  לסייע לעובר להתהפך.
אך מאחר והרופא אמר כך את מאמינה שיש לחכות.ומאמינה שבשבוע 36 תגיעי לבדיקה והרופא יאמר לך שהעובר התהפך.
אך לצערי המציאות היא לא כזאת מבדיקה שערכתי מצאתי כי בשבוע 32 להריון רק 15% מתוך העוברים שהיו במצג עכוז יתהפכו  למצג ראש לבד. 
אז הנה לכם  כאן ארבע סימנים שיסייעו לכם לאתר את המצג של העובר בין השבועות הללו ללא בדיקת אולטרסאונד. וכן לבחור לסייע לעובר להתהפך כל זמן שהתנאים ברחם יוצרים הזדמנות גדולה יותר לעובר להתהפך.
א. את מרגישה את השיהוקים בחלק התחתון של הבטן ,ובטוחה שהראש שם.אז כמו הרבה מערכות הפועלים שונה מאיתנו אצל העובר גם מערכת העיכול פועלת בצורה שונה .
העובר משהק בפה סגור ויוצר לחץ בטני פנימי ,כמו כן בגלל שהוא נמצא בתוך בועת מים הלחץ ההידרוסטטי של המים יצרו לחץ אחר. זאת הסיבה שהלחץ הבטני שנוצר משיהוק מתבטא בטוסיק של העובר ולא בראש.

ב. את מרגישה דגדוגים קטנים בחלק התחתון של הבטן ויכולה להישבע שאת מרגישה את הידיים של העובר.
75% מהעוברים הנמצאים במצג עכוז יהיו במצג הנקרא frank breech‬‏' ראשו מתחת לסרעפת של האישה והרגליים מול הפנים שלו.
מפרקי הירכיים הנמצאים במקרה זה בחלק התחתון של הבטן ינועו בתנועה מעגלית קטנה המתורגמת פעמים רבות כתנועות אצבעות ידיים של העובר.

ג. את מרגישה איבר עגול וקשה מתחת לסרעפת ומולו את מרגישה תנועות רגליים .
את בטוחה שהאיבר הגדול הוא הטוסיק ושאת מרגישה את הרגליים שלו בחלק העליון. כך שבטח את בטוחה שהראש למטה.
שוב אנחנו באותו מצג frank breech‬‏
במצג זה פעמים רבות העובר אינו מתבסס עם הטוסיק באגן של אימא ותנועות הרגליים שלו  העובר מניע את הרגליים בחופשיות ועל כן את חשה בתנועות רגליים שמורגשות בחלק העליון של הבטן.

מצג עכוז פראנק בריג'
תינוק במצג עכוס מבוסס באגן
bottom of page