top of page

Birth design™

בשיטת אמבריו בלאנס

הביומכניקה ואיזון הלידה 

התמחות מתקדמת למקצועות הלידה  

סדנת עיצוב הלידה הביומכניקה של הלידה

להיות מיילדת או דולה זאת שליחות 

השאיפה שלך ללוות את האישה  ללידה אופטימלית

לסייע  לה ככל שניתן לממש את חלום הלידה שלה

 ואת  מוכנה עם ארגז הכלים המתקדם ביותר לעשות זאת

?האם את באמת מוכנה

סדנת עיצוב הלידה הביומכניקה של הלידה
עיצוב מתוקן.png
תכנית סדנה לעיצוב הלידה
 birth design -התמחות מתקדמת לעיצוב הלידה
דף אחרון עיצוב הלידה.png
bottom of page