top of page
Pregnant belly

Birth design™

בשיטת אמבריו בלאנס

הביומכניקה ואיזון הלידה 

התמחות מתקדמת למקצועות הלידה  

Pregnant belly

להיות מיילדת או דולה זאת שליחות 

השאיפה שלך ללוות את האישה  ללידה אופטימלית

לסייע  לה ככל שניתן לממש את חלום הלידה שלה

 ואת  מוכנה עם ארגז הכלים המתקדם ביותר לעשות זאת

?האם את באמת מוכנה

bottom of page